Duits Woningfonds

Duits woningfonds, een solide investering!

Een woningfonds moet solide, betrouwbaar en winstgevend zijn. Dit zijn precies de zaken waar het DPF Vastgoed BV voor staat. Wij willen u voorzien van een investeringsfonds dat een constant rendement oplevert. De inrichting van de organisatie is hier volledig op afgestemd.

De structuur en de activiteiten van het Duits Woningfonds
De organisatie van het DPF Vastgoed BV is opgedeeld in vier verschillende divisies, waarbij splitsing is aangebracht in de operationele zaken, de verantwoordelijkheden en de controlefuncties. DPF Investeringen BV is de initiator van het proces en legt de opdracht tot investering neer bij het DPF. De obligatiehouders dragen hun inleg af aan de onafhankelijke Stichting Hypotheekhouder, welke over een gecontroleerde bankrekening beschikt. Het DPF investeert in onroerend goed middels uitgifte van obligaties. Het Duits Participatiefonds Management BV heeft vervolgens de taak om onroerend goed objecten aan te kopen, met behulp van de inleg van de obligatiehouders. Het vastgoed en de bijbehorende handelingen worden conform de voorwaarden en het prospectus door de stichting gecontroleerd. Na de aanschaf beheren zij tevens het eerste hypotheekrecht van de obligatiehouders.

De voorwaarden van het Duits woningfonds
Het DPF kent de volgende voorwaarden:

  • De minimale afname bedraagt 2 coupons ter waarde van €10.000 per stuk, waarbij de looptijd zes jaar omvat
  • Investeerders hebben het eerste hypotheekrecht op het vastgoed.
  • De vaste couponrente verschilt per couponwaarde en varieert van 7,2% tot 8,3% op jaarbasis
  • De aflossingspremie is minimaal 2% en maximaal 7%
  • Het vaste enkelvoudig rendement kan tot 9,47% oplopen

De voordelen van het Duits vastgoedfonds ten opzichte van andere obligaties
Afgezet tegen andere investeringsfondsen bieden de structuur van de organisatie en de opbouw van het fonds diverse pluspunten:

  • Het eerste hypothecaire zekerheidsrecht: een stok achter de deur
  • Investeringen zijn onafhankelijk van het bankwezen
  • Er een dubbele controle op de kwaliteit van het vastgoedobject wordt uitgevoerd: zowel door het DPF Vastgoed BV alsmede door de onafhankelijke stichting Hypotheekhouder DPF.

Meer informatie
Wilt u ook investeren in een betrouwbaar Duits woningfonds? Kijk dan op de website van het DPF Vastgoed BV voor meer informatie.

Meer informatie over DPF Vastgoed BV